MOT

Numedal videregående skole er en MOT skole. Siri Syvertsen er skolens MOT-sjef og hun har opplegg i klassene flere ganger i løpet av skoleåret.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

MOT logo

MOT er en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom.

MOTs mål er å bidra til robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø.

MOT har en helhetlig modell for hvordan lokalsamfunn kan jobbe sammen med ungdom. Helhetsmodellen består av program i ungdomsskolen og videregående skole, samt tiltak på ungdoms fritidsarena. Gjennom ung til ung-formidling, øvelser, historier, dialog og rollespill bevisstgjøres ungdom til å ta egne valg, ta vare på hverandre og vise mot.

MOTs 21 årsverk organiserer 5850 medarbeidere som driver MOT-arbeidet i lokalsamfunnene, pr september 2013.

MOT ble startet av norske toppidrettsutøvere i 1997. Initiativtakere var skøyteløperne Atle Vårvik og Johann Olav Koss.

Atle har en flott MOT-blogg . Den kan du klikke deg inn på her : Atles-blogg