VG 1 yrkesfag

Helse og sosialfag, Service og samferdsel, Elektro, Bygg og anleggsteknikk, Teknikk og industriell produksjon

Yrkesfaglig utdanningsprogram

Numedal videregående skole har flere ulike utdanningsprogram. Felles for alle er at undervisningen foregår i små grupper, det legges opp til varierende undervisning og elevene har stor grad av frihet og ansvar for egen læring.


Publisert 24. april 2013, oppdatert 29. juni 2015.