VG 1 yrkesfag

Helse og sosialfag, Service og samferdsel, Elektro, Bygg og anleggsteknikk, Teknikk og industriell produksjon

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Yrkesfaglig utdanningsprogram

Numedal videregående skole har flere ulike utdanningsprogram. Felles for alle er at undervisningen foregår i små grupper, det legges opp til varierende undervisning og elevene har stor grad av frihet og ansvar for egen læring.


Publisert 24. april 2013, oppdatert 29. juni 2015.