Studiespesialisering

Studiespesialisering: VG1, VG2, VG3 og VG3 påbygging

Studiespesialisering gir deg grunnleggende kunnskaper i teoretiske fag og forberede deg til videre studier. Samtidig vil vi gjerne gi deg den gode følelsen av å lære noe nytt.

  • gir full fordypning i programområdene realfag, språkfag og samfunnsfag
  • forbereder deg til videre studier
  • gir deg mulighet til å lære å jobbe selvstendig
  • gir deg tett og personlig oppfølging i små grupper

Publisert 19. april 2013, oppdatert 29. juni 2015.