Gled deg til å stå opp !

Velkommen som elev ved Numedal videregående skole

Numedal videregående skole er kanskje ikke helt som alle andre skoler. Riktignok har vi fag og lærerplaner som de andre, men det at vi er en liten skole gir oss mange fordeler. Det gir hver enkelt elev mulighet til en tett og god dialog med lærerne, det gir lærerne mulighet til å bli kjent med alle elevene og deres behov, og det gir oss mulighet til å utvikle et godt skolemiljø.

Sammen skaper vi en skole og en skoledag som gir deg mulighet til å lære og utvikle deg som menneske – faglig og sosialt.
 
 
 

Publisert 15. februar 2013, oppdatert 29. juni 2015.