Ekspedisjon

Ekspedisjonen finner du i A-bygget rett ved hovedinngangen.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Kontoret

På kontoret jobber Olaug Fjøse og Kari Auestad Tveiten.

Her tar de imot de alle telefon, og mail henvendelser til skolen. Som elev kan du få hjelp til blandt annet kopiering , lånekasse, skolebevis og skoleskyss.

Kopieringen koster 1 kr pr. kopi.