Skolebiblioteket

Velkommen til skolebiblioteket !

 Bokhylle

Biblioteket ligger sentralt plassert, i lyse trivelige lokaler, ved kantinen på skolen og er alltid åpent i skoletiden. 

Skolens boksamling inneholder nyttig faglitteratur og skjønnlitteratur.  Ferske aviser og tidsskrifter finner du også her  . Vi har gode elev- arbeidsplasser og her er det plass for å jobbe i grupper.

Biblioteket er betjent 2 dager i uken. Bibliotekaren har ansvaret for aktivitetene på biblioteket og hun hjelper deg med å finne det materialet du trenger.

Vi har et godt samarbeid med folkebiblioteket og skaffer alltid elevene det de trenger av litteratur .

På biblioteket kan du:

  • Finne kildestoff til oppgaver, særemner , prosjekarbeid ellergruppeoppgaver.
  • Gjøre skolearbeid.
  • Lese dagens aviser.
  • Finne deg en god bok du kan lese på fritiden.

Alle elever skal ha gratis læremidler. I Buskerud er det vedtatt en ordning med utlån av lærebøker. Når skolen starter får du låne det du trenger av bøker og disse skal leveres inn igjen før du slutter.Her på Numedal videregående skole skjer utlevering på biblioteket . Slutter du i løpet av skoleåret skal bøkene leveres inn omgående når du slutter. Bøkene er skolens eiendom og skal behandles forsiktig. De skal innleveres i god stand og til avtalt tid. Har du mistet eller ødelagt bøkene vil du få krav om erstatning.

Følgende kriterier kan føre til erstatningskrav:

  • Det er skrevet i boken
  • Det er brukt markeringstusj i boken
  • Det er revet løs blader i boken
  • Boken er tilgriset og full av flekker
  • Boken er i en slik forfatning at den ikke kan lånes ut til andre elever.

Disse kriteriene gjelder for alle bøker du låner på biblioteket.

 Ta gjerne kontakt med bibliotekansvarlig og be om hjelp hvis du leter etter informasjon eller litteratur. Sammen finner vi akkurat det du trenger!