Påbygging

Elever som går på yrkesfaglige utdanningsprogram, kan velge påbygging til generell studiekompetanse etter Vg2, som alternativ til lærlingkontrakt. Dette er et kurs med tett konsentrasjon av sentrale fellesfag .  I løpet av ett skoleår skal disse elevene ha følgende timefordeling:

  • Norsk 10 uketimer
  • Matematikk 5 uketimer
  • Historie 5 uketimer
  • Naturfag 3 uketimer
  • Kroppsøving 2 uketimer
  • Programfag ST 5 timer

Publisert 15. mai 2013, oppdatert 15. mai 2013.