Introduksjonsprogrammet er norskundervisning for flyktninger.