Bygg og anleggsfag VG1 Byggteknikk VG2 Anleggsteknikk VG2

Liker du å jobbe med praktiske fag og har lyst til å lære deg et yrke med mange muligheter og spennende oppgaver , er dette utdannelsen for deg!

Utdanningsvalg våren 2020

Bygg og anleggsteknikk presenterer seg 

VG1 Bygg og anleggsteknikk .

VG2 Byggdetnikk.

Denne utdannelsen 

 • fungerer som en bred inngang til bygg- og anleggsfagene
 • omfatter oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg
 • gir deg mulighet til å være med på å skape og bevare store samfunnsverdier
 • samarbeider tett med det lokale næringslivet

Numedal videregående skole har sertifisering som opplæringssted for anleggsførerbevis. Dette er et prosjekt i samarbeid med lokale entreprenører. Den teoretiske delen vil foregå på skolen og det er VG1 Ba og VG2 ANA som får dette tilbudet . Den praktiske delen gjennomføres ute i bedriftene. Ola Knut Bergseidjordet er instruktør og faglig leder .

Numedal videregående skole har en gravemaskin og en hjullaster til den grunnleggende seertifiserte sikkerhetsopplæringen.

Hvis du liker å jobbe med praktiske fag og har lyst til å lære deg et yrke med mange muligheter og spennende oppgaver er dette utdannelsen for deg !

 VG 2 anleggsteknikk

Dette er linjen hvor du lærer grunnleggende anleggsteknikk og hvordan forme naturen ved hjelp av maskiner. Etter denne utdanningen kan du spesialisere deg innen Asfaltfaget, banemontørfaget, fjell og bergverksfaget , vei og anleggsfaget eller anleggsmaskinførerfaget.

Skolen har et bredt og godt samarbeid med lokale entreprenører og 16 ukers praksis. Det er for at de skal lære mer, og få bedre kontakt med arbeidslivet.

Når du starter på VG1 Bygg, eller VG2 Byggteknikk, VG2 Anleggsteknikk må du ha skaffet deg følgende utstyr :

Arbeidsklær:

 • vernesko med spikertramp
 • hjelm og vernebriller
 • hørsesbeskyttelse
 • regntøy
 • knebeskyttere

Verktøy:

 • hammer
 • sag
 • meterstokk
 • blyant
 • dor
 • spikerforkle

Tabell Vilbli.no Bygg

Alle som starter på vidregående skole har rett på utstyrsstipend, som skal dekke pc og annet utstyr.

Søk skole via:


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 11. mars 2020.