Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Numedal videregående skole
Kontor
Numedal vgs
Stilling
rektor
Telefon
+4732744970
E-post
Siri.Sy...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser