Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Numedal videregående skole
Kontor
Numedal vgs - Bibliotekar
Stilling
Bibliotekansvarlig/Konsulent
Telefon
+4732744950
E-post
Kari.Auest...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser