Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Numedal videregående skole
Kontor
Numedal vgs - Merkantile tjenester
Stilling
Administrasjonsleder
Telefon
+4725108603
E-post
Tine.Ingebo...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser