Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Lerberg skole og kompetansesenter
Kontor
Lerberg skole- og kompetansesenter - Team Inne
Stilling
adjunkt med tilleggsutdanning
Telefon
E-post
Lene.Walst...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser