Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Lerberg skole og kompetansesenter
Kontor
Lerberg skole- og kompetansesenter - Uteteam
Stilling
Lektor med tilleggsutd.
Telefon
E-post
ulf.s...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser