Personvernerklæring og bruk av informasjonskapsler (cookies)

Denne personvernerklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av Buskerud fylkeskommune når du avgir personopplysninger ved bruk av våre elektroniske løsninger.

Vi ønsker at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges, og at du er klar over dine rettigheter. Erklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

1. Personopplysninger om deg som vi registrerer i Buskerud fylkeskommune

Når du bruker våre elektroniske løsninger til å søke skoleplass, søke ledig stilling, søke privatisteksamen m.v., gir du fra deg personopplysninger. Buskerud fylkeskommune garanterer at disse opplysningene blir behandlet i tråd med personopplysningslovens bestemmelser. Det innebærer blant annet:

 • at vi har et rettslig grunnlag for å innhente opplysningene
 • at opplysningene er tilstrekkelig sikret og at uvedkommende ikke får tilgang til dem
 • at vi bestreber oss på at opplysningene er korrekte
 • at opplysningene ikke brukes til annet enn det de er tiltenkt
 • at opplysningene ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for behandlingen

2. Dine rettigheter i forhold til personopplysninger du gir fra deg

Personopplysningsloven gir deg visse rettigheter til informasjon om hvordan vi bruker de personopplysningene du gir fra deg. Det dreier seg blant annet om at du har:

 • rett til informasjon om hva personopplysningene skal brukes til
 • rett til innsyn i de personopplysningen vi har registrert om deg
 • rett til å få rettet feilaktige eller mangelfulle personopplysninger
 • rett til å få slettet eller sperret unødvendige personopplysninger

 

Informasjonskapsler (cookies) 

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som bfk.no. Her finner du informasjon om vår bruk av informasjonskapsler/cookies. 

Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på vår nettside samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser - i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt. 

Vi bruker disse informasjonskapslene: 

Google Analytics 
Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet sendes til Google og lagres på servere i USA. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett. Googles retningslinjer for personvern.  

Vi bruker Google Analytics for å analysere bruken av våre nettsider. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv. 

Hvordan avviser og sletter jeg informasjonskapsler? 

Dersom du ikke vil akseptere bruk av informasjonskapsler, kan du gå inn og avvise disse ved å endre innstillingene i nettleseren din. Administrere informasjonskapsler/cookies i nettleseren (nettvett.no)

Lovverket

Den reviderte ekomloven, Lov om elektronisk kommunikasjon (Lovdata), som tredde i kraft 1. juli 2013, har en bestemmelse om vilkårene knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr - også kjent som «cookie paragrafen», jf. ekomloven § 2-7b.  

§ 2-7b Bruk av informasjonskapsler/cookies 

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger: 

 • utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett 
 • som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel. 

 

Har du spørsmål?

Ved spørsmål om behandling av personopplysningene, eller om personvern og informasjonssikkerhet kan du kontakte vårt personvernombud Christina Grønli eller: 

Buskerud fylkeskommune  
Postboks 3563, 3007 Drammen 
E-post: inn...@bfk.no 


Publisert 4. oktober 2019, oppdatert 4. oktober 2019.