Skoleresultater

Data er for tiden ikke tilgjengelig, da vi er i ferd med å bytte kvalitetsportal for videregående opplæring.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

I løpet av inneværende skoleår vil vi presentere data fra vår nye kvalitetsportal.


Publisert 25. august 2014, oppdatert 25. august 2014.