Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gjennomføres om høsten.

Formålet med Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelser er kvalitetsutvikling i forhold til læringsmiljøet, som vi vet påvirker prestasjon og motivasjon.

Resultatene fra brukerundersøkelsene benyttes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Data fra undersøkelsene kan også bli brukt til forskningsformål.

Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Skoleporten.

Les mer om Elevundersøkelsen 


Publisert 13. september 2012, oppdatert 13. november 2017.