Yrkesorientering

Det er alltid veldig hyggelig når tidligere elever besøker skolen og i dag var det Ingunn Aa Breivik som fortalte om sin utdanning og sitt yrkesvalg .

Ingunn jobber med HR og personal og synes selv hun har en spennende jobb. Kanskje ble noen av eleven i 3 St og 3 PB inspirert til å velge den veien . 


Publisert 7. mars 2019, oppdatert 30. juni 2020.