Viktig informasjon til våre leverandører.

Ny fakturaasresse i Viken

Vikens fakturaadresse er fra 01.01.2020

Viken fylkeskommune

Fakturamottak

Pb 1160 Sentrum

0107 Oslo

Faktura sendes som EHF ( elektronisk) til organisasjonsnummer 921693230


Publisert 16. desember 2019, oppdatert 30. juni 2020.