Velkommen til Åpen kveld

Tirsdag 10. sept. kl. 1800-2000 ønsker vi 10 klasse m/foresatte velkommen til åpen kveld på Numedal videregående skole.

 Vi samles først i kantina og så er program som følgende :

18:00 - 18:30     Presentasjon av skolen og orientering om innsøking

18:30 - 18:40    " Gåpause"

18:40 - 19:20     Økt 1 Presentasjon av de ulike avdelinger

19:20 - 19:30     "Gåpause"

19:30 - 20:10     Økt 2 Presentasjon av de ulike avdelinger 

Enkel servering

Vel møtt !

Med vennlig hilsen

Numedal videregående skole

Rektor


Publisert 4. september 2019, oppdatert 30. juni 2020.