Uke 19

Informasjon om uke 19

VG 1 Yrkesfag har denne uken YFF eller digital undervisning

VG 2 Yrkesfag skal være delvis inne på skolen og delvis ha digital undervisning.

Alle yrkesfagelever har fått sms om undervisningen i uke 19

Alle klassene på studiforberedende og påbygg fortsetter med digital undervisning som før.


Publisert 3. mai 2020, oppdatert 30. juni 2020.