Spleiselaget besøker Numedal videregående skole

Spleiselaget er et gratis undervisningsopplegg for elever på videregående skole og i dag var det våre elever som fikk lære mer om sammenheng mellom verdiskaping, inntekter og velferdsgoder.

Om spleiselaget

 

"Spleiselaget er et gratis undervisningsopplegg for elever på videregående skole. Ved bruk av veiledere, film og kommunikasjon med elevene, informerer vi om sammenhengen mellom verdiskaping, inntekter og velferdsgoder.

Et besøk av Spleiselaget vil informere elevene om hvordan velferdsstaten Norge er bygd opp, hvordan inntekter og utgifter henger sammen, og gjøre elevene godt rustet til å ta riktige valg i arbeidslivet. Elevene vil kunne logge seg på via PC eller mobiltelefon, og slik være med å stemme på ulike spørsmål de får gjennom presentasjonen. Hver presentasjon blir derfor unik for hver enkelt klasse.

Det er samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) som står bak Spleiselaget. Aktørene i SMSØ er YS, LO, NHO, KS, UNIO og Skatteetaten."

Tekst fra spleiselaget.no http://www.spleiselaget.no/artikler/om-spleiselaget 


Publisert 5. februar 2019, oppdatert 30. juni 2020.