CESME - Consumption and Energy Sources in Modern Education

7 elever og 3 lærere er nå på prosjektreise i Tsjekkia

Prosjektreise til Tsjekkia CESME - Consumption and Energy Sources in Modern Education Fra 22. 4 - 28.4 er 7 elever og 3 lærere i Tsjekkia. Formålet med turen er å presentere prosjektet som har vart i to år. Vårt hovedprosjekt handler om vannkraft. Elevene skal også være med i en skoletime og presentere seg, skolen, skolesystemet og Norge for tsjekkiske elever. I tillegg skal vi besøke et kullkraftverk og et atomkraftverk. Elevene skal bo i vertsfamilier på deler av turen. I Tsjekkia møter vi elever fra Finland og Polen. (Dette er det siste besøket/reisen for elevene som har deltatt i prosjektet. Vi har vært i Polen, Finland samt at vi hadde besøk våren 2017.) Vi er 44 tilreisende og totalt ca 70 deltakere på møtet.


Publisert 23. april 2018, oppdatert 31. mai 2018.