Plandag 9 november

Fredag 9 november var det plandag for alle elever og ansatte på skolen og temaet for dagen var "RUS".

Dagen startet musikk og sang fra en av våre elever, Oscar Aleksander Jacobsen . Vi håper å høre mer fra han i løpet av skoleåret !

Dagens første foredrag var det Politiet som sto for . Deres tema var blandt annet rus og strafferammer.  Rullebladet vårt og hva vi tar med oss videre og som vi aldri får endret på når vi tar ukloke valg med rus.

Mona og Arne Bratland reiser i disse dager rundt på skoler med sitt foredrag "TØR DU ??"

De står bak organisasjonen "Fra dobbel A til Å" som er :

"Fra Dobbel A til Å er en ideel organisasjon, registrert i Frivillighets- og Enhetsregisteret. Hovedformålet med Fra Dobbel A til Å er å informere både ungdom og voksne om hva våre unge møter og blir introdusert for av narkotiske stoffer, hvor dette skjer og de umiddelbarer farene og langtidsvirkninger forbundet med bruk av slike stoffer. Vi samarbeider tett med politiet og er ofte med lokalt politi som sannhetsvitner."  (sitat fra deres hjemmeside)

Mer om Mona, Arne og deres arbeide og liv kan du lese her :  https://monabrat.org/hjem/

For vel et år siden opplevde de alle foreldres verste mareritt. De mistet sin sønn Haakon som bare ble 21 år gammel. Haakon døde etter å ha tatt det narkotiske stoffet MDMA.  Han var ingen stoffmisbruker og han var ikke en del av et rusmiljø. Han var bare en vanllig gutt som tok et feil valg og prøvde noe farlig som fikk fatale følger . Foredraget til Haakons foreldre var en veldig sterk og vond historie.  Det har blitt viktig for Arne og Mona å dele kunnskapen om hvor farlig de såkalte "ufarlige " stoffene virkelig er.  De påpeker begge at for dem er det så viktig å dele riktig og mest mulig informasjon slik at ingen andre skal oppleve det de har .  

Etter felles lunsj var resten av plandagen var det konsert med Hans Inge Fagervik. Hans Inge har i lenger tid jobbet med rusproblematikk og "Rock mot rus" er et konsert program han har reist rundt til skoler i hele Norge med.  Her er det både god musikk og viktige ord som formidles.

 

 


Publisert 9. november 2018, oppdatert 30. juni 2020.