Ny informasjon fra rektor

Mandag 27 april åpner skolen igjen for noen av elevene på VG 2 yrkesfag og her er informasjon om oppstart.

Mandag 27. april åpner skolen igjen for noen av elevene på vg2 yrkesfag. Vi forbereder oss nå godt og gjennomfører smittereduserende tiltak, slik at elever og ansatte skal føle seg trygge når de kommer tilbake til skolen. Ved oppstart vil lærere og elever gjennomgå nye rutiner og tiltak for smittevern. Vi baserer oss på rådene i smittevernlederen for ungdomsskoler og videregående skoler https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

 Det er YFF – praksis i bedrift , for alle dere på VG 2  neste uke, uke 18, og det organiseres slik:

2 SS, 2 BUA og 2 HF har enten praksis i bedrift eller jobber på digitale flater, og skal altså ikke møte på skolen.

2 EL ,2 BY, 2 ANA OG 2KJ har enten praksis i bedrift eller undervisning på skolen. Om du skal være på skolen eller i bedrift er allerede avtalt med din faglærer.

Dere som er elever på 2 EL, og skal ha YFF på skolen, skal møte på skolen mandag, onsdag og torsdag.

Dere som er elever på 2 BY, og skal ha YFF på skolen, skal møte på skolen tirsdag, onsdag og torsdag.

Dere som er elever på 2 KJ, og skal ha YFF på skolen, skal møte på skolen, avd. Skjønne, mandag, tirsdag og  onsdag

Alle elevene på 2 ANA er ute i bedrift.

Øvrige klasser har fortsatt undervisning på digitale flater.  

Informasjon om organisering i uke 19 legges ut tirsdag 28.04.

Mer informasjon finner du her:  nettsak på viken.no

 

Med vennlig hilsen

 

Siri Syvertsen 

Rektor

Numedal videregående skole

 

direkte:  32 74 49 70 

mobil:     93 22 46 83 


Publisert 24. april 2020, oppdatert 30. juni 2020.