Ny informasjon

Numedal videregående skole åpner gradvis neste uke.

Ved oppstart vil lærere og elever gjennomgå  rutiner og tiltak for smittevern. Vi baserer oss på  smittevernveilederen fra Udir:  https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/ .  

For å ivareta smittevernet kan ikke alle elevene være på skolen samtidig. En del av undervisningen vil derfor fortsatt foregå  på digitale flater, men alle klassene vil få minst en dag inne på skolen.  Alle elevene har fått SMS om hvordan undervisningen vil foregå  neste uke, og nedenfor er det en oversikt over uka for den enkelte klasse.   

Vi gleder oss til å se dere alle sammen !

 Oversikt uke 20

1 HS

Undervisning  på skolen onsdag.

Resten av dagene er det digital undervisning . Da skal dere ikke være  inne på skolen.

 1 BA

Undervisning  på skolen fredag. Onsdag har dere fri.

Resten av dagene er det digital undervisning . Da skal dere ikke være  inne på skolen.

 1EL

Undervisning  på skolen onsdag. Mandag har dere fri.

Resten av dagene er det digital undervisning . Da skal dere ikke være inne på skolen.

 1 SS

Undervisning  på skolen onsdag.

Resten av dagene er det digital undervisning . Da skal dere ikke være inne på skolen.

 1 ST

Undervisning  på skolen onsdag.

Resten av dagene er det digital undervisning . Da skal dere ikke være inne på skolen.

1 TIP

Undervisning  på skolen onsdag og fredag.

Resten av dagene er det digital undervisning . Da skal dere ikke være inne på skolen.

VG2 BY og VG2 ANA

Undervisning  på skolen tirsdag, onsdag og torsdag.

Resten av dagene er det digital undervisning . Da skal dere ikke være inne på skolen.

 2HF og  2 BUA

Undervisning  på skolen tirsdag og onsdag. Torsdag har dere fri.

Resten av dagene er det digital undervisning . Da skal dere ikke være inne på skolen.

2 EL

Undervisning på skolen mandag , onsdag og fredag.

Resten av dagene er det digital undervisning . Da skal dere ikke være inne på skolen.

2 KJ

Undervisning på skolen, avd. Skjønne, mandag , onsdag og fredag.

Resten av dagene er det digital undervisning . Da skal dere ikke være inne på skolen.

2 SS

Undervisning på skolen mandag , onsdag og fredag.

Resten av dagene er det digital undervisning . Da skal dere ikke være inne på skolen.

 2 ST

Undervisning på skolen torsdag.

Resten av dagene er det digital undervisning . Da skal dere ikke være inne på skolen.

 3 ST

Undervisning på skolen torsdag.

Resten av dagene er det digital undervisning . Da skal dere ikke være inne på skolen.

 3 PB

Undervisning på skolen torsdag.

Resten av dagene er det digital undervisning . Da skal dere ikke være inne på skolen.

 Grunnskolen:

Undervisning på skolen fredag.

Resten av dagene er det digital undervisning . Da skal dere ikke være inne på skolen.

 IP – norskopplæringen

Undervisning på skolen onsdag.

Undervisning digitalt på mandag. Da skal dere ikke være inne på skolen.

 

 


Publisert 8. mai 2020, oppdatert 30. juni 2020.