Numedalsrussens innsamlingsaksjon

Årets innsamlingsaksjon går til LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord.

Det er en lang tradisjon for at Numedalsrussen samler inn penger til gode formål. I flere år har det vært Kreftforeningen som har fått pengene som er samlet inn.. I år har russen valgt å gi sin støtte til LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Les mer om dette på Laagendalsposten 

Vi ønsker lykke til og er stolte av dere !


Publisert 5. mars 2020, oppdatert 30. juni 2020.