Numedal videregående skole informerer angående koronaviruset

Det er nasjonale helsemyndigheters anbefalinger som hele tiden vil være førende for tiltakene som vurderes ved skolen og i Viken fylkeskommune forøvrig.

Vi har løpende dialog med fylkesadministrasjonen for oppdatert informasjon, råd og vurdering av eventuelle tiltak. I tillegg etableres kontakt med helseavdelingen i kommunen.

Følg oppdatert informasjon på viken.no

Tiltak for å forhindre smitte
Ved skolen forsterker vi nå også fokus på vaner for å forebygge smitte. Vi oppfordrer elever, ansatte og andre som er i kontakt med oss om å være ekstra nøye med å etterleve disse både i skolehverdagen og ellers.   

Norske myndigheter oppfordrer for øvrig alle innbyggere til å holde seg oppdatert og følge nasjonale råd og føringer knyttet til situasjonen. Disse finner dere her: 

Folkehelseinstituttets anbefalinger

UD's reiseråd

    


Publisert 3. mars 2020, oppdatert 30. juni 2020.