Naturfag i praksis

Lærer Inger tok med seg elevene i VG 1 ST og VG 3 PB ut i skogen for å se på små og store trær , lys og mørke.

1ST og 3PB er på ekskursjon i Åsbøgrend for å undersøke suksesjoner i skog .
 De skal undersøke tre områder; en ganske fersk snauhogst, et hogstfelt som er noen år  og en god, gammel, mørk skog.
 
 
  
 
De skal undersøke tre områder; en ganske fersk snauhogst, et hogstfelt som er noen år (der vi er nå) og en god, gammel, mørk skog.
Og så skal de undersøke forskjellene; lysforhold, hvilke planter som vokser der, spor etter dyr osv .

De møtte ingen elg på turen men observerte at elgen hadde forsynt seg av rognetrær.  Han må jo få kose seg litt før jakta !

Publisert 4. september 2018, oppdatert 30. juni 2020.