Mobility for Education about Energy and Ecology (M4E3)

Numedal videregående skole deltar også dette skoleåret i et EØS-prosjekt innen internasjonalisering og her kan du lese mer om dette.

Numedal videregående skole deltar i skoleåret 2019/2020 i et EØS- prosjekt kalt Mobility for Education about Energy and Ecology. Skolen skal samarbeide med en skole i Tsjekkia og en skole på Island. Prosjektet skal fokusere på kjernekraft, kullkraft og termisk energi i Tsjekkia, vannkraft i Norge og geotermisk energi i Island. I løpet av prosjektmøtene vil vi besøke steder som er relevante i forhold til temaene vi skal jobbe med, diskutere hvilke konsekvenser de ulike energiproduksjonstypene kan ha på nærområdene og naturen, og jobbe i internasjonale team med praktiske oppgaver og forsøk.  

Numedal videregående skole får besøk av 16 elever og 3 lærere fra Tsjekkia i mars 2020, og 16 elever og 4 lærere fra Nuvs reiser til Tsjekkia i april 2020. I Tsjekkia møter vi elever og lærere fra Island.

 Logo Internasjonaliseringsprosjekt

Information in English:

Mobility for Education about Energy and Ecology (M4E3) is a learning project for a short-term mobility of students in secondary education. Altogether there will be 52 students who will participate (aged between 15 to 19) and 9 teachers involved in the mobility. It actually includes two projects in one; Gymnazium Teplice in the Czech Republic cooperates with two schools - Mentaskólinn í Kópavogi in Iceland and Numedal Videregaende skole in Norway. 

During the mobilities, energy production and consequences on nearby areas will be the main topic of the project. Each country has its own history, culture and the main type of energy sources. The focus of the project will be nuclear and thermal energy in the Czech Republic, water energy in Norway and geothermal energy in Iceland. During the meetings, the students and teachers will visit various interesting places significantly important in the field of energy production, discuss consequences that energy production might have on the nearby areas, nature and work in international groups with practical energy calculations and lab- exercises.

 tekst. Inger Marie Skriudalen

 

 


Publisert 8. januar 2020, oppdatert 30. juni 2020.