Matte-hjelpen

Oddmund Deinboll er en av flere aktive pensjonister som bidrar med godt arbeid gjennom Frivillighetssentralen og dette har elevene i grunnskoleklassen glede av når Oddmund hjelper til med matematikkundervisning.

På klassebloggen til Grunnskolen kan du lese mer om dette :

Velkommen til grunnskoleklassen


Publisert 29. november 2017, oppdatert 31. mai 2018.