Ledig stilling

Numedal videregående skole har nå ledig stilling , Vikariat, inntil 90% i norsk og samfunnsfag fra 17.02.2020-31.07.2020.

Viken fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, samferdsel, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminnevern. Fylkeskommunen har over 10000 ansatte, og er en politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

 Om skolen vår

Numedal videregående skole er en kombinert skole med seks utdanningsprogram fordelt på 17 klasser med ca. 150 elever, ca. 40 deltakere på voksenopplæring og over 50 ansatte. Skolen ligger på Norefjord i Numedal midt mellom Kongsberg og Geilo. Skolens

Skolens motto er "Gled deg til å stå opp", og vi jobber aktivt for å gi ungdommene våre en meningsfull hverdag.

 

Stillingsopplysninger:

Det er et vikariat, inntil 90% i norsk og samfunnsfag fra 17.02.2020-31.07.2020.

 Kvalifikasjoner

Vi søker deg som:  

 • Har undervisningskompetanse i norsk og samfunnsfag
 • Har et positivt menneskesyn som kommer til syne gjennom fokus på styrker hos elever og kolleger
 • Er engasjert og tar initiativ
 • Har gode samarbeidsevner
 • Er systematisk og utviklingsorientert
 • Har god digital kompetanse

Annet

 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt
 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. 
 • Lønn og tilsettingsvilkår etter gjeldende lov og avtaleverk.
 • Politiattest av nyere dato må fremlegges ved tilsetting.
 • Skolen kan være behjelpelig med å finne bolig.
 • Spørsmål angående stillingene kan rettes til rektor Siri Syvertsen tlf. 32 74 49 70/93 22 46 83 

Søknadsfrist: 30.01.2020

 Tiltredelse: 17.02.2020

 

Ansettelse skjer i henhold til de plikter og rettigheter som fremgår av gjeldende lov- og avtaleverk. Det er gode pensjonsordninger gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse. Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillinger kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25 bakgrunn. Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og etnisk bakgrunn.

Vårt elektroniske søknadsskjema kan ikke benyttes på grunn av overgang til nytt arkivsystem ved etablering av Viken fylkeskommune. Søknad og CV sendes derfor til sir...@bfk.no , søknad merkes med vikariat.

 

www.viken.no

www.numedal.vgs.no

 

 

 

 

 

 


Publisert 14. januar 2020, oppdatert 30. juni 2020.