Internasjonalt skoleprosjekt CESME

Numedal videregående har deltatt i et internasjonalt skoleprosjekt sammen med skoler fra Polen, Finland, og Tsjekkia

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Her kan du se bilder og lese mer om prosjektet.  CESME Consuption and Energy Sources in Modern Education


Publisert 16. mai 2018, oppdatert 31. mai 2018.