Innovasjonscamp

Elever fra VG1 og VG 2 Service og samferdsel bidro med kreative øvelser og gruppearbeid når det onsdag ble arrangert innovasjonscamp for 9 klassene i Numedal.

Ungt entreprenørskap ved Dea Haug Storås og Daniel Hontvedt Carlsen sto for regien av arrangementet som samlet 9 klassingene fra Flesberg, Veggli og Rødberg.

Ungt entreprenørskap har som mål at elever og prosjekter sammen med næringsliv og offentlige instanser skal gode ideer. Og ideer er det mange av! Elevene fikk utfordringer og oppgaver og jobbet i grupper . Av ideer som ble lagt frem kan vi nevne "VY på landet" som handler om samkjøring og miljø. Gjenbruk av blandt annet bygningsavfall etter hyttebygging, samarbeide mellom generasjoner og felles søppelplukkedager.  Her er det forslag det skal jobbes videre med!

Les mer på Lågendalsposten


Publisert 29. august 2019, oppdatert 30. juni 2020.