Ny informasjon og påskehilsen fra rektor

Etter tre uker med undervisning digitalt, er det nå påskeferie og her er en hilsen fra rektor Siri.

Hei, alle sammen!  

Etter tre uker med undervisning digitalt, er det nå påskeferie😊 Det er bestemt at alle de videregående skolene i Viken fortsetter med digital undervisning også i uke 16 (første uka etter påske), og det er også mulig å være ute i bedrift i faget YFF for noen klasser. For dere som er elever på Numedal videregående skole, betyr det at 2 ANA,2BY,2BUA og 2HF skal ha YFF i uke 16, 17 og 18. De andre VG 2 klassene ( 2 EL, 2 SS og 2KJ) følger samme timeplanen som nå i uke 16, og har YFF i uke 17 og 18. Det er imidlertid slik at foresatte , for dere som er under 18 år, må godkjenne at dere er ute i bedrift. Dersom dere ikke kan være ute i praksis i bedrift, vil dere få oppgaver og case knyttet til faget YFF som dere jobber med digitalt, slik dere har gjort med programfagene denne perioden vi nå har lagt bak oss. Dere vil bli kontaktet av lærerne deres og ha en dialog med dem om hvordan opplæringen skal organiseres for dere.  Øvrige klasser følger den timeplanen vi har hatt nå ( uke 10) i uke 16, 17 og 18.  

 

Jeg  er imponert over dere alle sammen, både dere elever og ansatte, for  den innsatsen og den velviljen dere har lagt for dagen! Jeg vet at det har vært krevende uker og at mange er slitne nå, og at påsken blir et kjærkomment avbrekk for dere.  Jeg håper dere får nyte gode dager med mye bevegelse i friluft og koselige stunder med familien.

 

Følg med på skolens hjemmeside og facebook, der legger vi ut oppdatert informasjon hele tiden. Alt godt til dere alle 😊

 

Vennlig hilsen Siri

   

 

 

Skolen er stengt fra 13.03 og det er undervisning på digitale flater fram til påske. Skolereglementet gjelder.  

·       Skolebygningen er låst. Elever kan ikke være på skolen, men kan komme og hente bøker eller ordne med pc (etter avtale). 

·         Skolen registrerer tilstedeværelse i perioden med hjemmeundervisning. Det er obligatorisk for elevene å møte opp og delta i undervisningssituasjonene.  

·         Det er viktig at elevene følger opp arbeidet og leverer arbeidskrav til rett tid. Dette er helt avgjørende for å sikre vurderingsgrunnlag i fagene.  

·         Timeplanen for uke 10 gjelder for uke 12-14.   

·       Se timeplanen på Its Learning og skolens hjemmeside.  

·       Undervisningen gjennomføres mellom kl. 0850 til 1550.     

·       Elevene blir kontaktet av faglærer enten via ItsLearning, Teams, Messenger eller tlf.  

·       Det er ikke YFF for noen av våre elever frem til påske.  

·         Hybelhuset er stengt.   

  • Alle skriftlige eksamener i videregående er avlyst for elever. Elevene får fullverdig vitnemål selv om skriftlig eksamen er avlyst. Regjeringen vurderer om det vil være mulig å gjennomføre muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen.
  • Lærerne må prioritere å sikre vurderingsgrunnlaget frem til sommeren, slik at alle elever får standpunktkarakterer.
  • For at lærerne skal få et godt nok grunnlag for å sette karakter, er både elevenes deltakelse og innlevering av oppgaver viktig.

·       Trenger du noen å snakke med, bruk gjerne elevtjeneste-appen eller ta kontakt med miljøarbeider Bente. 

·       For oppdatert informasjon følg med på skolens facebook- side og: 

www.numedal.vgs.no  

www.Viken.no   

Udir 


·       Dersom dere har spørsmål, ta kontakt

  

Hilsen oss i ledelsen

  


Publisert 13. mars 2020, oppdatert 30. juni 2020.