Give life to education

Rektor og fire elever deltok sist uke på en internasjonal læringskonferanse; Give life to Education

Konferansen hadde flere internasjonalt kjente og gode foredragsholdere . Tema var blandt annet ; hva er en god skole? Hva kjennetegner gode læringsopplevelser og hvordan jobber elever og lærere best sammen for læringsdagen skal være meningsfylt og god. Det viktigste i undervisningen er relasjoner og hvis relasjonen med lærer - elev er god vil vi få gode læringsopplevelser også.  Vi tekner ofte veldig tradisjonelt når det gjelder læring.  Kansjke kan vi la rammene være på en annen måte . 

Rektor Siri, Emilia,Nikolas, Oscar og Janne konkluderer med :

Lærerikt, motiverende og inspirerende


Publisert 29. april 2019, oppdatert 30. juni 2020.