Fremtidens skole

Fire av skolens elever fikk denne uken mulighet til å bruke to dager med fokus på hvordan de vil at fremtidens skole skal være.

Buskerud fylkeskommune og Ung Invest AIB arrangerte denne uken en konferanse hvor tema  « Fremtidens skole « sto i fokus. Fra Numedal videregående skole deltok 3 elever, Sharif fra VG1 HS, Helen fra VG1 EL, Tor Henning fra VG 1 SS  og Miriam fra VG 1 ST, sammen med lærer Tine og rektor Siri . Sammen med mange andre elever og lærere både fra vårt eget fylke og fra fylker i både nord og vest ble det to spennende og lærerike dager .

 Professor Kenneth Gergen kommer fra Pensylvania i Usa . Han er kjent for sin sosialkonstruksjonistiske læringsteori. Det å skape resultater sammen. Professoren sto for et av konferansens foredrag og våre elever forteller at han både var spennende å høre på , men også å snakke med .

 Konferansen inneholdt også gruppearbeid hvor det ble jobbet med styrkekort . Gruppene presenterte på dag 2 sine betraktninger over metoder, prosess, suksessfaktor og selve drømmeskolen i bildet av en fremtidsskole. Presentasjonene skulle være med kunstneriske utrykk som film, skuespill, eller andre visuelle virkemidler. Som bildene viser var det både kreativt og moro ! Hva fungerer godt i skolen vår nå ? Hvordan bygge vi videre på de gode erfaringene og tar dette med oss inn i fremtidens skole ? Gode ideer til forbedringer.

Ung Invest AIBs http://www.aib.bfk.no/Informasjon/Om-AIB/ visjon er: I et trygt, styrkebasert og humørfylt miljø lærer vi sammen hver dag og alle læringskollegaene bidrar på sitt beste i et likeverdig læringsfellesskap.

 Hensikt Alle ungdommer finner sin vei i utdanningssystemet og ender opp med jobb, egen inntekt og gode liv.

 Finne veien videre De fleste som kommer til Ung Invest AIB, har behov for å finne ut hvilket yrke de skal velge. Mange forsøker seg på flere av verkstedene våre. Noen kombinerer dette med utprøving i ulike bedrifter og hospitering i skole. Noen vil gjerne lære mer norsk, engelsk, matte eller andre fag. I tillegg har vi hvert år et variert spekter av forskjellige aktiviteter, både fysiske og kulturelle, som trialkjøring, skating, ballaktiviteter, fisking, kunstutstillingsbesøk osv.

Ung invest kan vise til veldig gode resultater i sitt arbeid og jobber gjennomført med styrkebasert tenkesett. Ung invest gjør at ungdom som står i fare for å droppe ut av skolen får en mulighet til å gjennomføre på en måte tilpasset den enkelte.

 På dag to deltok også Lied utvalget http://www.liedutvalget.no/ , samt noen av våre fylkespolitikere.

 Lied Utvalget ble nedsatt 1. september 2017 og skal levere to innstillinger. Den første innstillingen skal beskrive styrker og svakheter ved dagens videregående opplæring og skal leveres i desember 2018. Hovedinnstillingen skal leveres et år etter delinnstillingen og skal inneholde forslag til endringer i struktur, organisering og fagsammensetning i fremtidens videregående opplæring.

Hva sier våre elever om disse to dagene ?

 Helen sier at hun oppdaget at hun faktisk befinner seg midt i drømmeskolen og drømmeklasserommet hver dag ! Gode lærere, godt læringsmiljø og klassemiljø.

Miriam sier at hun har lært at suksessfaktorene behøver ikke være så store. De kan være små ting som å bli hørt og å bli hørt ofte !

 Sharif sier at han har lært at skolen er til for elevene og skal tilpasses nettopp hver elev. Samtidig er andre viktige for oss og det vi skaper ,skaper vi sammen.


Publisert 27. april 2018, oppdatert 31. mai 2018.