Foreldremøte med tema " Ungdom og rus"

Det kalles inn til foreldremøte for foreldre og foresatte til elever ved 8-10 trinn ved Veggli skole, Rødberg skole og Numedal videregående skole.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Publisert 5. februar 2019, oppdatert 23. april 2019.