Elevråd

Nytt elevråd for skoleåret 2018- 2019 er i gang med sitt arbeid.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Årets elevrådsleder er Helen Ovidia Lisleli Grønnslett .


Publisert 13. september 2018, oppdatert 3. juni 2019.