Elevråd

Nytt elevråd for skoleåret 2018- 2019 er i gang med sitt arbeid.

Årets elevrådsleder er Helen Ovidia Lisleli Grønnslett .


Publisert 13. september 2018, oppdatert 30. juni 2020.