Camp Numedal

Fredag 12 oktober går Camp Numedal av stabelen og lærer Tine melder at alt nå er klart for en dag med aktivitet !

Fredag uke 41, 12. oktober 2018 skal vg1 service og samferdsel + vg1 helse og oppvekst arrangere og være vertskap for CAMP NUMEDAL.

Dette er et pilotprosjekt sammen med Numedal-mitt Lokalsamfunn v/Frøydis Lislevatn i Flesberg kommune.

 

Dette er en aktivitetsdag for 9.kl elever i Rollag, Flesberg og Rødberg.

Totalt blir det 70 stk ung. skole. elever på dette arrangementet.

Målet med en slik dag er å knytte ungdommen i dalen tettere sammen og slik at de kan bli bedre kjent.

Og ikke minst gi de gode opplevelser gjennom aktivitet og folkehelse. 

Vårt mål med dagen er at våre elever lærer å være vertskap og ta del i et slikt arrangement. Det er flere kompetansemål fra helse og service som kan inngå her.

Fra skolens ståsted, er jo dette er arrangement som forhåpentligvis gjør at de besøkende elevene får en positiv og annerledes opplevelse her på Numedal vgs.


Publisert 9. oktober 2018, oppdatert 30. juni 2020.