Avlyser muntlig eksamen i videregående skole

Regjeringen har bestemt at alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole avlyses våren 2020.

Les mer på regjeringen.no  


Publisert 22. april 2020, oppdatert 30. juni 2020.