ADK1, Anlegg, drift og kontroll

Denne uken gjennomføres det ADK1,- anlegg, drift og kontroll, kurs her på Numedal videregående skole.

Kurs holder er Otto Waale fra Norsk fagutdanning og kurset arrangeres i regi av skolen, næringslivet og Norsk fagutdanning.

Å være fagarbeider betyr også at man må ha sertifisering på ulike felt. Kvalitet på jobben som gjøres er avhengig av kompetanse i bunn. Dette kurset tar for seg vann og avløp i bakken . Elevene får et kursbevis men en sertifisering krever 3 års praksis , eventuelt fagbrev og 1 år praksis.

I morgen skal elevene ha en 6 timers skriftelig eksamen etter tre dager med intensiv kursing.


Publisert 31. januar 2018, oppdatert 31. mai 2018.