Ut i skogen

1 ST og 3 PB har naturfag med lærer Inger og denne uken har de vært i skogen og sett på trær !

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Jenter i skogen

Denne skogsturen gikk til vakre Åsbøgrend for  å se på et gammelt hogstfelt , registrere arter de fant der og så samlikne med artene de fant i skogen ved siden av hogstfeltet. Poenget var å finne ut hvilke suksesjonsstadium hogstfeltet var i .  Konklusjonen jobbes det med ennå og resultatet vises når det er klart. Men at det er greit med en skogstur i en naturfagtime det er alle enige om !


Publisert 16. september 2016, oppdatert 25. august 2017.