Trafikksikkerhetsdagen 2017

Trafikksikkerhetsutvalget i Nore og Uvdal kommune arrangerte i dag Trafikksikkerhetsdag for 9 og 10 klasse Rødberg ungdomsskole og Numedal videregående skoles elever.

Det ble en dag med et viktig budskap om fart, konsekvenser og det ansvaret vi har over for oss selv og alle andre når vi ferdes i trafikken.  Ordfører Eli åpnet dagen med en klar oppfordring til alle om å bruke dagen til å lytte og lære. Vi fikk også høre fra en av våre egne elever som i sommer var i en alvorlig mopedulykke.

Det var satt opp 8 stasjoner hvor elevene kunne lære både med å lytte og å oppleve. Statens Vegvesen stilte med veltepetter og promillebriller. Politiet var på plass med foredrag og dempnstrasjon av politibil og utstyr. Kommunen stilte med sine redningsbiler  og Thor Helge Aas stilte med en stor lastebil og demonstrerte dødsoner og hvor viktig det er å vite at man faktisk ikke alltid er like lett å se fra stor biler. Og ikke minst var det 2 kjøresimulatorer  fra Prolek AS .

Underveis fikk alle servert boller og drikke og dette var det frivillighetssentralen som sørget for.

Dagen ble så avsluttet med et spennende møte med Stian Sivertsen som fortalte om hvordan fart hadde hatt stor betydning da han skadet seg i snowboard løypa.  Hans oppfordring var å alltid sette sikkerhet først . Ikke ta sjanser og tenke konsekvenser .


Publisert 13. september 2017, oppdatert 27. september 2017.