Tradisjonshåndverk

Skolens byggfag avdeling har i dag vært så heldige som hittil den eneste skole i Buskerud som har fått besøk fra Fortidsminneforeningen for å sette fokus på tradisjonshåndverk og gamle teknikker.

lafting

Numedal videregående skole ligger i middelalderdalen Numedal . Våre elever er godt kjent med lokale byggtradisjoner fra både gammel og ny tid.

I dag var elevene så heldige å ha besøk av Hedda Skagen Paulson, Audun Eken og Mattias Kirchhofer fra Fortidsminneforeningen.  De ga elevene et innblikk i laftekunsten . Et håndverk som dette er ikke lært over natta men krever mye erfaring og kunnskap. Gamle teknikker ble demonstrert og elevene fikk også prøve seg .


Publisert 15. mars 2017, oppdatert 25. august 2017.