Pressemelding

Numedal videregående skole med tilbud i motorsport. Elever på teknikk og industriell produksjon får unikt tilbud fra høsten.

TIP

Nore og Uvdal har et aktivt motorsportmiljø og dette er mange ungdommer i dalen opptatt av. Nå vil skolen utnytte dette og målet er å få fram dyktige mekanikere med spisskompetanse innenfor motorsportområdet. 

Fra neste skoleår vil en gruppe elever fra både 1. og 2. år jobbe med motorsport-utstyr noe av tida på skolen.  Det blir både i vanlige timer og i egne motorsporttimer. 

Å jobbe med motorsport på høyt nivå er spesielt krevende og derfor vil tilbudet bare være for de som er spesielt motivert og har gode karakterer.  

Skolen arbeider for at alle som ønsker å gå på Norefjord, skal kunne søke hit.

 


Publisert 10. februar 2017, oppdatert 25. august 2017.