Mobbing i skolen: - Ny lov om skolemiljø sikrer elevene bedre

Det nye regelverket skal styrke elevenes rettigheter, og skal sørge for at saker som gjelder skolemiljø blir håndtert raskere, tryggere og enklere.

Les mer om stortingsvedtaket som skal sikre alle elever en tryggere og mobbefri skolehverdag .

Mobbing i skolen


Publisert 16. august 2017, oppdatert 25. august 2017.