Mobbing i skolen: - Ny lov om skolemiljø sikrer elevene bedre

Det nye regelverket skal styrke elevenes rettigheter, og skal sørge for at saker som gjelder skolemiljø blir håndtert raskere, tryggere og enklere.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Les mer om stortingsvedtaket som skal sikre alle elever en tryggere og mobbefri skolehverdag .

Mobbing i skolen


Publisert 16. august 2017, oppdatert 25. august 2017.