Min historie

Alle mennesker har sin egen historie og på IP 1, intorduksjon har elevene sammen med lærer Trine jobbet med å skrive ned og fortelle sine historier.

Logo IP1

På klassens blogg kan du lese en av disse historiene og lese mer om hvordan klassen har jobbet med dette.  Bloggen finner du her :

IP Gruppe 1 


Publisert 7. mars 2017, oppdatert 25. august 2017.