Min historie

Alle mennesker har sin egen historie og på IP 1, intorduksjon har elevene sammen med lærer Trine jobbet med å skrive ned og fortelle sine historier.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Logo IP1

På klassens blogg kan du lese en av disse historiene og lese mer om hvordan klassen har jobbet med dette.  Bloggen finner du her :

IP Gruppe 1 


Publisert 7. mars 2017, oppdatert 25. august 2017.