Med skolemiljø i fokus

Tirsdag var mobbeombudet i Buskerud , Bodil Houg, på besøk og hele skolen var samlet til en kreativ og aktiv dag rundt temaet " Godt skolemiljø"

Mobbeombudet i Buskerud er opptatt av at vi alle må være med å bidra for at vi skal skape et godt og trygt skolemiljø. Hun krevde handling ! Ikke bare fine ord. Elever og lærere jobbet sammen om å finne 4 ord som var viktig for et godt miljø. Først hver for oss , så igrupper og til slutt sto hele skolen igjen med ordene :

RESPEKT

INKLUDERING

SAMARBEID

POSITIVITET

Les mer om dagen og se bilder på Helse og oppvekst sin klasseblogg her :

Helse og oppvekstfag VG1

 


Publisert 25. august 2017, oppdatert 25. august 2017.