MOT

Med fokus på å se det beste hos hverandre og seg selv hadde VG 1 ST MOT samling med Rektor Siri i dag .

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Numedal videregående skole er en MOT skole og rektor Siri jobber mårettet med klassene for å oppnå et godt klassemiljø og elever som trives og respekterer hverandre og seg selv. 


Publisert 18. september 2017, oppdatert 27. september 2017.